Thừa kế đất sản xuất nông nghiệp: Ai được nhận? Điều kiện nhận?

23/11/2022 08:20
Thừa kế đất sản xuất nông nghiệp

Không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì có được nhận thừa kế hay không? Nếu không được thì chuyển nhượng cho đối tượng đủ điều kiện sau khi bố tôi mất có được không? Điều kiện để nhận thừa kế đất nông nghiệp là gì?

Thừa kế đất sản xuất nông nghiệp
Thừa kế đất sản xuất nông nghiệp

1. Có được nhận thừa kế đất nông nghiệp khi không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không?

Điểm đ Khoản 1 Điều 179 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

… đ) Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.”

Theo đó, cá nhân sử dụng đất nếu chết thì quyền sử dụng thửa đất đó được thừa kế thao di chúc hoặc pháp luật. Tương tự đối với hộ gia đình sử dụng đất

Lưu ý: Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

Như vậy, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp thì cá nhân được quyền để thừa quyền sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao. Do đó, khi bố bạn mất thì quyền sử dụng đất nông nghiệp của mẹ bạn sẽ trở thành di sản thừa kế của bố bạn và di sản này sẽ được chia theo di chúc hoặc quy định của pháp luật thừa kế.

2. Điều kiện nhận thừa kế đất sản xuất nông nghiệp

Theo khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất sản xuất nông nghiệp là tên thường dùng để gọi những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định pháp luật. Các loại đất này được phân loại gồm: Đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản,… Theo thông tin bạn cung cấp, thửa đất nông nghiệp là di sản thừa kế do bố bạn để lại là đất trồng lúa, đây là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

Điều kiện để nhận thừa kế đất nông nghiệp trong trường hợp của bạn theo quy định của pháp luật về đất đai bao gồm như sau:

  • Đất nông nghiệp đã được cấp sổ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ nhưng chưa được cấp (khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);
  • Tại thời điểm nhận thừa kế, đất còn thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án theo quy định;
  • Thuộc đối tượng được nhận thừa kế đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật đất đai;
  • Không thuộc trường hợp bị truất quyền hưởng di sản thừa kế hoặc không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 621, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015;
  • Trong thời hiệu thừa kế theo quy định pháp luật;
  • Việc nhận thừa kế đất nông nghiệp phải được đăng ký, ghi nhận vào sổ địa chính tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Người nhận thừa kế tài sản phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trước khi được ghi nhận vào sổ địa chính;
  • Điều kiện để nhận thừa kế đất sản xuất nông nghiệp gồm điều kiện về đối tượng nhận, hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cấp sổ đỏ cho đất… như chúng tôi đã nêu trên.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về đối tượng và điều kiện nhận thừa kế đất sản xuất nông nghiệp. Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính đất đai, phân chia di sản thừa kế vui lòng liên hệ HOTLINE: 0984 62 4444 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *