Tags: dịch vụ pháp lý

Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Sau nội dung chia sẻ về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...

Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép tại Vĩnh Phúc

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất...

Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép tại Vĩnh Phúc

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất...

Dịch vụ cấp sổ đỏ lần đầu nhanh chóng tại Vĩnh Phúc

Cấp sổ đỏ lần đầu là một trong những thủ tục hành chính quan trọng nhưng...

2 Comments

Dịch vụ cấp lại sổ đỏ tại Vĩnh Phúc

Khi bị mất sổ đỏ – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở...

2 Comments

Dịch vụ Đính chính Sổ đỏ tại Vĩnh Phúc

Tại sao cần đính chính sổ đỏ, sổ hồng, đính chính thông tin trên Giấy...

Dịch vụ cấp lại trang bổ sung sổ đỏ do bị mất nhanh chóng tại Vĩnh Phúc

Khi bị mất trang bổ sung sổ đỏ – Giấy chứng nhận quyền sử dụng...

Dịch vụ Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là việc sau khi hết thời hạn sử dụng đất theo...

Dịch vụ Tách thửa đất tại Vĩnh Phúc

Nhu cầu tách thửa đất để chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn, …của người sử...