Tags: Giấy chứng nhận QSDĐ

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...

Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì...

Thủ tục đăng ký biến động đất đai khi cá nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp muốn dùng tài sản của...

Những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Luật đất đai quy định rất chặt chẽ các trường hợp đủ điều kiện thì...