Tags: Chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay, quỹ đất ở tại các thành phố đang dần bị thu hẹp, do...

Đất rừng sản xuất muốn chuyển sang đất thổ cư cần phải làm gì?

Trước nhu cầu sử dụng đất ở đặc biệt là đất ở tại nông thôn...

1 Comments