Tags: Tiền sử dụng đất

Thủ tục ghi nợ, xóa nợ tiền sử dụng đất

Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành quy định về việc ghi nợ tiền sử dụng...

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay, quỹ đất ở tại các thành phố đang dần bị thu hẹp, do...