Tags: thuế thu nhập cá nhân

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử lý như thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích...