Tags: vi phạm

Hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ

Khi thực hiện công vụ, cán bộ, công chức có hành vi vi phạm pháp...