Tags: Nhà ở xã hội

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi,...

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nhà ở xã hội được sự hỗ trợ của Nhà nước, được xây dựng với...