Tags: Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...