Tags: tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất...

Trường hợp tranh chấp đất đai bắt buộc phải hòa giải tại UBND cấp xã

 Khi xảy ra tranh chấp về đất đai, các chủ thể có thể lựa chọn...