Tags: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

Một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất là được cấp Giấy...

Căn cứ sử dụng đất ổn định khi cấp sổ đỏ

Một trong những điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho...

Làm sổ đỏ khi chủ sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh

Thông thường để xác định thửa đất không có tranh chấp khi cấp giấy chứng...

Đất trong hành lang giao thông có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Hành lang an toàn đường bộ hay gọi cách khác là hành lang giao thông...

Đất nằm trong quy hoạch có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không ?

Trong quá trình sử dụng đất, có nhiều hộ gia đình, cá nhân có tài...

Hướng dẫn nhận biết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả là mối lo ngại lớn đối với...

3 Comments