Chuyên mục: Thông tư

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa Thông tư 23/2014 về cấp sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMMT sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy...

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BCA 45/2017/TT-BCA 68/2020/TT-BCA

Từ 21/5/2022, có thể đăng ký cấp biển số xe máy tại công an xã...

1 Comments