Tags: Nhà ở

Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

Tài sản hình thành trong tương lai đã được quy định trong Bộ luật Dân...

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nhà ở xã hội được sự hỗ trợ của Nhà nước, được xây dựng với...