Tags: luật

Thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng đất...