Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Tổng hợp Văn bản mới – Văn bản pháp luật mới ban hành, Nghị định mới, Thông tư mới, Công văn mới nhất vừa được ban hành …

Mẫu đơn xin đo đạc lại đất mới nhất 2023

Khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như chuyển...

Thông tư 02/2023/TT-BTNMT sửa Thông tư 23/2014 về cấp sổ đỏ

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 02/2023/TT-BTNMMT sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy...

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất

Từ ngày 20/5/2023, Nghị định 10/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều...

Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 – 2024

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND về việc điều...

Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 43/2017/TT-BCA 45/2017/TT-BCA 68/2020/TT-BCA

Từ 21/5/2022, có thể đăng ký cấp biển số xe máy tại công an xã...

1 Comments

Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP

Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 02/2022/NĐ-CP...

Luật Đất đai 2013

...

1 Comments

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

CHÍNH PHỦ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –...