Tags: Luật sư bất động sản

Thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng đất...

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi,...

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình Căn cứ...

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...

Tặng cho quyền sử dụng đất có đòi lại được không?

1. Căn cứ pháp lý – Bộ luật dân sự 2015; – Bộ luật tố...

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Khi đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà...

Điểm mới Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Nghi định 67/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một...

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Quyền sử dụng đất là một tài sản có giá trị lớn có tính đặc...