Có được phép hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?

01/02/2023 14:49
Có được phép hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?

Văn bản phân chia di sản thừa kế với tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng thì mới có hiệu lực, làm căn cứ để để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản. Vậy trong trường hợp đã công chứng văn bản phân chia di sản thừa kế thì có được phép hủy bỏ hay không? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Có được hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?

Việc công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện theo quy định tại Điều 51 Luật Công chứng, cụ thể như sau:

“1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

Như vậy, căn cứ quy định trên, việc hủy bỏ văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế phải được sự thỏa thuận và đồng ý của tất cả những người đã tham gia vào giao dịch đó. Việc công chứng huỷ bỏ văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc công chứng huỷ bỏ văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế.

Có được phép hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?
Có được phép hủy bỏ văn bản phân chia di sản thừa kế đã công chứng?

2. Thủ tục công chứng hủy bỏ văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế

Khoản 3 Điều 51 Luật Công chứng năm 2014: “Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

Căn cứ vào quy định trên, việc công chứng huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Phiếu yêu cầu công chứng;

– Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế (bản chính).

– Dự thảo Văn bản huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

– Các giấy tờ: Chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế, giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ tuỳ thân (Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân…).

Bước 2:

– Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

– Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng tuân thủ đúng các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến việc thực hiện văn bản thỏa thuận phân chia di sản; giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ văn bản thỏa thuận phân chia di sản

– Công chứng viên kiểm tra dự thảo văn bản hủy bỏ văn bản thỏa thuận phân chia di sản; nếu trong dự thảo có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của dự thảo không phù hợp với quy định của pháp luật thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

Bước 3:

– Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe theo đề nghị của người yêu cầu công chứng.

– Sau khi đọc lại dự thảo văn bản hủy bỏ văn bản phân chia di sản, người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

– Công chứng viên yêu cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật công chứng năm 2014 để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký vào từng trang của văn bản.

Nơi thực hiện

– Văn phòng công chứng đã thực hiện việc công chứng Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế trước đó.

– Nếu Văn phòng hoặc Phòng công chứng này đã chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang giữ hồ sơ sẽ thực hiện việc huỷ bỏ Văn bản thoả thuận phân chia di sản thừa kế.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết. Mọi vướng mắc cần giải đáp liên quan đến thủ tục hành chính đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *