Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

05/07/2022 10:43
Dieu Kien Cua Bat Dong San Hinh Thanh Trong Tuong Lai Duoc Dua Vao Kinh Doanh 4006

Tài sản hình thành trong tương lai đã được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 gồm tài sản chưa hình thành và tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sử hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch dân sự. Bất động sản hình thành trong tương lai được quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, cụ thể: Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Về Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh được quy định tại khoản 1, Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

Điều 55. Điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh

  1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Nha O Hinh Thanh Trong Tuong Lai
Theo quy định trên để bán bất động sản hình thành trong tương lai thì chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất: Phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất được xác định theo quy định của pháp luật đất đai. Theo đó, khoản 7, 8, 9 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

  1. Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất)là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.
  2. Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước cho thuê đất)là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.
  3. Nhà nước công nhận quyền sử dụng đấtlà việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

Thứ hai:  Đã có hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có Giấy phép xây dựng (nếu thuộc diện phải có Giấy phép xây dựng); đã giải chấp đối với trường hợp có thế chấp nhà ở.

Thứ ba: Đối với nhà chung cư thì đã hoàn thành việc xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thì đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gồm đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng công cộng) của khu vực nhà ở theo thiết kế và tiến độ được duyệt.

Thứ tư: Có hợp đồng bảo đảm giao dịch nhà ở ký với tổ chức tài chính hoặc ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 118 của Luật nhà ở.

Thứ năm: Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Như vậy, khi đưa bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh thì phải đáp ứng các điều kiện nói trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *