Một số nội dung cần lưu ý khi bị kê biên thu hồi đất để thi hành án

15/12/2022 15:53
lưu ý khi bị kê biên thu hồi đất để thi hành án

Dưới đây là một số quy định của pháp luật liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất để thi hành án dân sự mà người dân cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình khi rơi vào tình huống này.

1. Khi kê biên quyền sử dụng đất của người thi hành án mà trên đất có tài sản gắn liền với đất thì có kê biên luôn không?

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về kê biên quyền sử dụng đất như sau:

“1. Khi kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp các giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự.

  1. Khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.

  1. Việc kê biên quyền sử dụng đất phải lập biên bản ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới thửa đất được kê biên, có chữ ký của những người tham gia kê biên.”

Như vậy, khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp đất của người phải thi hành án có tài sản gắn liền với đất của người khác thì chỉ thực hiện kê biên quyền sử dụng đất và thông báo cho người có tài sản gắn liền với đất.

lưu ý khi bị kê biên thu hồi đất để thi hành án
Lưu ý khi bị kê biên thu hồi đất để thi hành án

2. Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án dân sự thì cần sự có mặt của những cơ quan nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 117 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về việc cưỡng chế giao quyền sử dụng đất cho người được thi hành án dân sự như sau:

“Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất

  1. Trường hợp bản án, quyết định tuyên nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên tổ chức giao diện tích đất cho người được thi hành án.

Khi tiến hành giao đất phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất được chuyển giao.

…”

Khi tiến hành giao đất phải có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất được chuyển giao.

3. Khi cưỡng chế giao quyền sử dụng đất thì chấp hành viên có thể tháo dỡ đối với những tài sản gắn liền với đất hình thành sau khi có bản án không?

Căn cứ khoản 2 Điều 117 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định về việc xử lý tài sản gắn liền với đất được chuyển giao, trường hợp tài sản gắn liền với đất hình thành sau khi có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản đó tháo dỡ hoặc chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất phải chuyển giao cho người được thi hành án.

Nếu người có tài sản không thực hiện thì Chấp hành viên cưỡng chế tháo dỡ hoặc chuyển tài sản ra khỏi diện tích đất phải chuyển giao, trừ trường hợp đương sự có thoả thuận khác. Chi phí cưỡng chế do người có tài sản chịu

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *