Theo Dự thảo luật đất đai, giá bồi thường đất sẽ tăng cao?

01/06/2023 10:22
Theo Du Thao Luat Dat Dai Gia Boi Thuong Dat Se Tang Cao 6199

Dự thảo luật đất đai mới đây đã có những quy định mới về điều chỉnh khung giá đất, theo đó giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng cũng sẽ thay đổi. Vậy giá đất sẽ thay đổi theo chiều hướng tăng lên hay giảm đi, cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Dự kiến bỏ khung giá đất

Luật Đất đai 2013 quy định Nhà nước sẽ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần, khung giá đất này sẽ là căn cứ để các địa phương xây dựng bảng giá đất.

Tại dự thảo Luật Đất đai (dự kiến được thông qua vào tháng 10/2023), khung giá đất bị bãi bỏ. Tức là, các địa phương được tự xây dựng bảng giá đất mà không bị ràng buộc không thấp hơn và không cao hơn khung giá đất của Nhà nước.

Nếu dự thảo chính thức thông qua, Bảng giá đất do các địa phương ban hành được cho là sẽ tăng cao hơn so với hiện nay và được kỳ vọng là sẽ gần hơn với giá đất thực tế trên thị trường. Thậm chí, dự thảo còn quy định các địa phương sẽ được ban hành bảng giá đất mỗi năm một lần thay vì định kỳ 05 năm một lần như trước đây.

Theo Dự thảo luật đất đai, giá bồi thường đất sẽ tăng cao?
Theo Dự thảo luật đất đai, giá bồi thường đất sẽ tăng cao?

2. Thay đổi căn cứ tính tiền bồi thường thu hồi đất

Luật Đất đai 2013 quy định, bảng giá đất (được xây dựng trên khung giá đất của Nhà nước) là căn cứ để tính giá đất cụ thể và giá đất cụ thể lại là căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất (điểm đ khoản 2 Điều 131).

Công thức tính giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất được nêu tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP và khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

Giá trị của thửa đất cần định giá (01m2) = Giá đất trong bảng giá đất x Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K)

Công thức nêu trên cho thấy, giá đất cụ thể để Nhà nước căn cứ tính tiền bồi thường cho người dân khi thu hồi đất là giá đất trong bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất.

Dự thảo Luật Đất đai vẫn kế thừa quy định trên, tức là quy định giá đất cụ thể được sử dụng làm căn cứ để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, việc dự thảo này bỏ khung giá đất, cho các địa phương được quyền tự quyết định bảng giá đất mỗi năm mỗi lần. Do đó, bảng giá đất có thể sẽ tăng cao, tiệm cận với giá thị trường.

Khi bảng giá đất tăng cao sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá đất thực tế để tính tiền bồi thường thu hồi đất, và người dân sẽ được nhận mức tiền bồi thường cao hơn so với hiện nay.

Một trong những vấn đề được cho là bất cập hiện nay mức giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tương đối thấp, cách rất xa so với giá đất thực tế trên thị trường. Tuy nhiên, khi bỏ khung giá đất, có thể vấn đề này sẽ được giải quyết.

Đồng thời, dự thảo Luật Đất đai còn nhấn mạnh nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là “phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.

Như vậy, nếu như dự thảo Luật Đất đai được thông qua và Nhà nước bỏ khung giá đất, bảng giá đất được tăng hơn so với hiện nay, giá đất thực tế để tính tiền bồi thường thu hồi đất cũng vì thế mà được điều chỉnh tăng và người dân sẽ được hưởng bồi thường ở mức cao hơn.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *