Chuyên mục: Quy định mới

Có thể kiểm tra sổ đỏ thật bằng mã QR từ 1/1/2025?

Vừa qua, Bộ tài nguyên và Môi trường đã đề xuất in mã QR trên...

Thành phố, thị xã nào không được phân lô bán nền từ 2025

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 sẽ có hiệu lực từ 1/1/2025, theo đó,...

Tổng hợp 09 thay đổi quan trọng của Luật đất đai sửa đổi 2024

Ngày 18/1/2024, Quốc Hội vừa thông qua Luật đất đai sửa đổi, có hiệu lực...

Luật Đất đai (Sửa đổi) dự kiến thông qua vào ngày 29/11/2023

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thì sẽ...

Cho phép địa phương quyết định khu vực phân lô bán nền

UBND cấp tỉnh được phép quy định cụ thể những khu vực được thực hiện...

04 quy định mới về cấp sổ đỏ có hiệu lực từ 20/5/2023

Từ ngày 20/5/2023, 04 quy định mới về cấp sổ đỏ được sửa đổi bổ...

Từ 6/2, cán bộ cấp “sổ đỏ” phải định kỳ chuyển vị trí công tác

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định 7 vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường...