Cấp lại trang bổ sung của sổ đỏ: Hồ sơ và thủ tục

26/10/2022 14:59
Cấp Lại Trang Bổ Sung Của Sổ đỏ, Sổ Hồng

Trang bổ sung của Sổ đỏ là loại Giấy tờ gắn liền, không thể tách rời với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình lưu trữ, bảo quản Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất thường không để ý đến Loại Giấy tờ này và để thất lạc. Gần đây, Luật Hùng Phúc cũng nhận được nhiều câu hỏi về thủ tục Cấp lại Trang bỏ sung của Sổ đỏ. Nhằm giải đáp thắc mắc này, mời Quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hùng Phúc.

Cấp lại trang bổ sung của sổ đỏ
Cấp lại trang bổ sung của sổ đỏ, sổ hồng

1. Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 20/2015/TT-BTNMT
  • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

2. Thủ tục cấp lại trang bổ sung sổ đỏ

Việc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 16 Thông tư 20/2015/TT-BTNMT: “Trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại Trang bổ sung thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số… (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung cấp lại.”

Như vậy, trường hợp cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất được thực hiện theo thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất:

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Theo quy định trên, khi phát hiện mất Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Trang bổ sung. Khi tiếp nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai về việc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ cấp lại Trang bổ sung tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

3. Hồ sơ cấp lại trang bổ sung sổ đỏ

Khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Theo đó, người sử dụng đất sau đã trình báo về việc mất Trang bổ sung với Ủy ban nhân dân xã và được Ủy ban nhân dân xã thực hiện niêm yết công khai theo quy định thì nộp 01 bộ hồ sơ lên Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  2. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 30 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

Trong trường hợp mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung về thủ tục cấp lại Trang bổ sung. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật, thực hiện thủ tục pháp lý vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Luật sư: Nguyễn Thị Thủy Chung

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *