Mẫu đơn và thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất

21/09/2023 10:26
Mẫu đơn và thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất

Việc nắm được thông tin quy hoạch sử dụng đất giúp người dân hạn chế được rủi ro trong quá trình mua bán, chuyển nhượng hoặc thực hiện các giao dịch khác liên quan đến đất đai. Dưới đây, Luật Hùng Phúc xin chia sẻ mẫu đơn và thủ tục thực hiện đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất hiện nay chính là mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được ban hành tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT:

Tải về – Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin qua hoạch

Mẫu đơn và thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất
Mẫu đơn và thủ tục đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch mới nhất

2. Thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

3. Cách nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch

Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định cách thức nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất như sau:

– Việc nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

– Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

– Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

* Thời hạn cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất:

– Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

4. Trường hợp không được cung cấp thông tin quy hoạch

Căn cứ Điều 13 Thông tư 34 năm 2014, người dân sẽ bị từ chối cung cấp thông tin quy hoạch nếu thuộc một trong số các trường hợp dưới đây:

– Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất có nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

– Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

– Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *