Kinh doanh bất động sản có bắt buộc phải thành lập công ty không?

24/09/2022 09:42
Kinh Doanh Bat Dong San Co Bat Buoc Phai Thanh Lap Cong Ty Khong

Thông thường, kinh doanh bất động sản bắt buộc phải thành lập công ty. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Dưới đây là 06 trường hợp kinh doanh bất động sản mà không cần thành lập công ty.

Kinh Doanh Bat Dong San Co Bat Buoc Phai Thanh Lap Cong Ty Khong

Khi nào kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp?

Theo Điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, những trường hợp sau đây tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định Nghị định 02/2022/NĐ-CP, trong đó có điều kiện không phải thành lập doanh nghiệp:

  • Trường hợp 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
  • Trường hợp 2: Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp 3: Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp 4: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định pháp luật.
  • Trường hợp 5: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
  • Trường hợp 6: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các trường hợp kinh doanh bất động sản mà không cần thành lập doanh nghiệp là các hoạt động kinh doanh nhỏ, không thường xuyên như hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng nhà đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của mình.

Bên cạnh đó, khi chuyển nhượng, tặng cho Nhà nước đã quản lý các hoạt động này bằng quy định phải khai, thu thuế, phí và đăng ký biến động theo quy định.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *