Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất năm 2023 là khi nào?

12/10/2023 10:21
Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất năm 2023

Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2023 đang là vấn đề mà nhiều độc giả thắc mắc. Luật Hùng Phúc xin được giải đáp qua bài viết dưới đây.

1. Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất 2023

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định thủ tục giảm tiền thuê đất trong đó có nội dung sau:

“Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

1. Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024.

…”

Như vậy, thời hạn nộp đơn đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 là từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

2. Người dân phải nộp hồ sơ trong thời điểm nào mới được giảm tiền thuê đất?

Căn cứ tại Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về thủ tục đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023, trong đó có quy định sau:

“Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất

1. Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2024.”

Như vậy, người thuê đất phải nộp đơn đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 vào thời gian từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 31/3/2024.

Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024 sẽ không được giảm tiền thuê đất.

Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất năm 2023
Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất năm 2023

3. Đối tượng được giảm tiền thuê đất 2023

Theo Điều 2 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2023, các đối tượng dưới đây được giảm tiền thuê đất:

– Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.

– Trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

Trện đây là giải đáp của chúng tôi cho câu hỏi “Thời hạn nộp hồ sơ xin giảm tiền thuê đất năm 2023 là khi nào”. Mọi ý kiến đóng góp hoặc vướng mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *