Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

04/07/2022 10:15
Nguyen Tac Dau Gia Quyen Su Dung Dat Theo Quy Dinh Cua Phap Luat 4966

Quyền sử dụng đất là một tài sản có giá trị lớn có tính đặc thù nên việc chuyển nhượng, bao gồm cả hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đều phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Đất đấu giá là loại đất được phép thực hiện chuyển nhượng theo quy định của luật đất đai thông qua hình thức đấu giá. Đây là những khu đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá công khai để lấy nguồn vốn nhằm mục đích xây dựng các dự án hoặc cải tạo địa phương.

Để hoạt động đấu giá diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và khách quan, pháp luật đặt ra các nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Điều 117 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

  1. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

 Như vậy, quy định về hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện trên nguyên tắc khách quan, trung thực; công khai, minh bạch nên sẽ hạn chế tối đa điều kiện làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong giao đất, cho thuê đất, quản lý sử dụng đất đai.

đấu Giá Quyền Sử Dụng đất

Khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hoàn toàn bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, họ được cạnh tranh lành mạnh, công bằng, không phân biệt để có được quyền sử dụng đất. Nói cách khác, họ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận với quyền sử dụng đất mà không phải thông qua các khâu trung gian, không phải nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá đắt đỏ. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất cho quyền sử dụng đất được đấu giá, thực chất là mức giá cao nhất một cách hợp lý vì người tham gia đấu giá đã cân nhắc nhiều yếu tố khi trả giá, Giá trúng đấu giá vì thế cũng được xem là căn cứ quan trọng để xác định giá đất phù hợp nhất với giá thực tế của nó trên thị trường.

Như vậy, qua hoạt động đấu giá sẽ đảm bảo sự hài hòa lợi ích của cả người sử dụng đất và Nhà nước. Đối với người sử dụng đất, họ mua được quyền sử dụng đất với giá hợp lý; đối với Nhà nước thu lại được nguồn thuế thực chất.

Tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BTNMT-BTP hướng dẫn thủ tục, trình tự đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Lập và hoàn thành phương án đấu giá quyền sử dụng đất, do UBND cấp tỉnh ban hành trên cơ sở phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trên cơ sở phối hợp giữa Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường với UBND cùng cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đấu giá quyền sử dụng. Trên cơ sở phê duyệt của UBND, các chủ thể là các đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ nộp hồ sơ đấu giá tại cơ quan tài nguyên và môi trường trước khi nhận được sự thông qua của UBND.

Bước 3: Quyết định việc đấu giá quyền sử dụng đất do UBND có thẩm quyền ra quyết định;

Bước 4: Xác định việc phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Trên cơ sở căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra trên cơ sở quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tiến hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 6: Việc kiểm tra, giám sát thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 7: Phê duyệt kết quả trúng giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Hoàn thiện các khoản tiền liên quan đến quyền sử dụng đất (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất…) sau khi có kết quả công nhận kết quả trúng giá quyền sử dụng đất.

Bước 9: Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao trên thực địa quyền sử dụng đất./.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

 

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *