Tự nguyện trả lại đất, người dân có được bồi thường?

14/07/2023 13:52
Tự nguyện trả lại đất, người dân có được bồi thường?

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp người dân tự nguyện trả lại đất cho nhà nước vì các lí do như: Đất thường xuyên xảy ra thiên tai, đất dữ,… khiến cho người dân không thể sinh sống. Vậy khi tự nguyện trả lại đất cho nhà nước, người dân có được bồi thường không? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Tự nguyện trả lại đất có được bồi thường không?

Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người như sau:

“1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

a) Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

b) Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

…”

Như vậy, người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất cũng là một trong các trường hợp nhà nước thực hiện thu hồi đất.

Đồng thời, khoản 3 Điều 18a Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai quy đinh:

“Điều 18a. Xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất quy định tại điểm c khoản 1, Điều 65 của Luật Đất đai mà đất đó được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất mà đủ điều kiện được bồi thường thì được trả lại giá trị quyền sử dụng đất …”

Theo các quy định nêu trên, trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất mà đủ điều kiện được bồi thường thì được trả lại giá trị quyền sử dụng đất khi đất này:

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

– Công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất;

– Đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình;

– Cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tóm lại, nếu thuộc các trường hợp này, người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất mà đủ điều kiện được bồi thường sẽ được trả lại giá trị quyền sử dụng đất.

Tự nguyện trả lại đất, người dân có được bồi thường?
Tự nguyện trả lại đất, người dân có được bồi thường?

2. Tự nguyện trả lại đất có được bồi thường tài sản trên đất không?

Căn cứ khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai 2013:

“Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”

Bên cạnh đó, Điều 92 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng”.

Như vậy, trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất và các tài sản gắn liền với đất được tạo lập hợp pháp thì khi bị nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất sẽ được nhà nước bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *