Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 – 2024

07/09/2022 10:13
Bảng Giá đất Vĩnh Phúc

Bảng Giá đất Vĩnh Phúc

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2020 đến 2024. Đây là căn cứ để người dân tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bồi thường khi bị thu hồi đất. Tra cứu khung giá đất của từng huyện/ thành phố trên địa bàn tỉnh dưới đây:

Bảng giá đất thành phố Vĩnh Yên: Xem chi tiết

Bảng giá đất thành phố Phúc Yên: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Tam Dương: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Vĩnh Tường: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Bình Xuyên: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Yên Lạc: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Tam Đảo: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Lập Thạch: Xem chi tiết

Bảng giá đất huyện Sông Lô: Xem chi tiết


Trên đây là Bảng giá đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 – 2024. Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *