Mẫu đơn xin đo đạc lại đất mới nhất 2023

03/08/2023 14:41
Mẫu đơn xin đo đạc lại đất mới nhất 2023

Khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai như chuyển nhượng, tặng cho, phân chia di sản thừa kế,… người dân phải thực hiện đo đạc lại thửa đất. Dưới đây là mẫu xin đo đạc lại đất mới nhất 2023 

1. Mẫu đơn xin đo đạc lại đất

Tải về “Mẫu đơn xin đo đạc lại đất”

2. Đơn xin đo đạc lại đất được gửi đi đâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng xây dựng, cập nhật, quản lý, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Do đó, khi có nhu cầu đo đạc lại diện tích đất, cá nhân, tổ chức gửi Đơn xin đo đạc lại đất đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Ngoài ra, với trường hợp xác định lại diện tích đất ở với cá nhân, hộ gia đình đã được cấp Sổ đỏ, Điều 72a Nghị định 01/2017 quy định như sau:

– Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân.

– Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì UBND cấp xã nơi có đất là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

– Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất gồm:

– Đơn xin đo đạc lại diện tích đất;

– Bản sao một trong các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *