08 quyền lợi của chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại từ ngày 01/9/2021

05/07/2022 09:29
08 Quyen Loi Cua Chu So Huu Nha Chung Cu Thuoc Dien Cai Tao Xay Lai Tu Ngay 01 9 2021 4101

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 69/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại (trừ trường hợp sở hữu nhà ở hoặc công trình khác thuộc sở hữu Nhà nước) có các quyền sau đây:

  1. Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Nghị định này;
  2. Được tái định cư, được giải quyết chỗ ở tạm thời, được lựa chọn hình thức bồi thường theo quy định của Nghị định này; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền chênh lệch bồi thường (nếu có) theo quy định của Nghị định này;
  3. Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư;
  4. Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật;
  5. Được mua nhà ở bố trí tạm thời trong trường hợp nhà ở này thuộc diện được bán theo quy định của Nghị định này nếu chủ sở hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư theo quy định của Nghị định này;
  6. Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở;
  7. Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật;
  8. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nhà ở Xã Hội Cũ
Đặc biệt riêng với chủ sở hữu nhà ở, công trình khác thuộc sở hữu nhà nước không có quyền:

– Không được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư;

– Không được mua nhà ở bố trí tạm thời nên cũng không có quyền chuyển nhượng loại nhà này như các trường hợp trên.

Bên cạnh 08 quyền trên chủ sở hữu nhà chung cư cũng cần phải có trách nhiệm như sau:

– Thực hiện theo phương án bồi thường đã được phê duyệt; chấp hành di dời để thực hiện việc giải tỏa, phá dỡ nhà ở và công trình xây dựng trong phạm vi dự án theo phương án, giải pháp phá dỡ đã được duyệt;

– Chấp hành và tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị và cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của Nghị định này;

– Tạo điều kiện để chủ đầu tư dự án, nhà thầu xây dựng triển khai thực hiện dự án theo nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Tham gia lấy ý kiến để lựa chọn chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này; tuân thủ các nội dung của hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở tái định cư đã ký kết; nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư khi mua, thuê mua nhà ở tái định cư theo quy định của pháp luật nhà ở;

– Chấp hành các quyết định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *