Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa như thế nào?

17/03/2022 09:30
Trang Bo Sung Giay Chung Nhan Quyen Su Dung Dat Co Y Nghia Nhu The Nao 4601

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Đi kèm với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là giấy tờ không thể tách rời với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp cần xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

1. Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp cần xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Đi kèm với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đây là giấy tờ không thể tách rời với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi những gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì: “Trang bổ sung Giấy chứng nhận in chữ màu đen gồm dòng chữ “Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số hiệu thửa đất; số phát hành Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận” như trang 4 của Giấy chứng nhận.”

Trong trường hợp cần chứng nhận bổ sung hoặc thay đổi tài sản gắn liền với đất mà không thể thực hiện việc bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thể hiện vào Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (căn cứ theo Điều 12 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT).

3. Ý nghĩa trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp sau đây:

– Đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Cho thuê, cho thuê lại đất hoặc xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư đối với trường hợp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung cho các căn hộ chung cư khi chưa bán.

– Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định về cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì: Trong trường hợp Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp lại thì việc cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Văn phòng đăng ký đất đai ghi “Trang bổ sung này thay thế cho Trang bổ sung số… (ghi số thứ tự của Trang bổ sung bị mất) ” vào dòng đầu tiên của Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lại. Do đó thủ tục cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng giống như thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Hùng Phúc

 

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *