Cấp lại trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

06/04/2022 14:02
Trang Bo Sung Giay Chung Nhan Quyen Su Dung Dat Co Y Nghia Nhu The Nao 4601

Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013

– Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật đất đai

– Thông tư số 01/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ địa chính

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Các văn bản pháp luật đất đai.

Trang Bo Sung Giay Chung Nhan Quyen Su Dung Dat Co Y Nghia Nhu The Nao 4601
TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Nội dung:

Thủ tục cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) được quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thực hiện khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc mất Giấy chứng nhận. UBND cấp xã thực hiện việc niêm yết mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 ngày.

Thành phần hồ sơ như sau: 01 bộ gồm

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK
  • Đơn trình báo mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận
  • Bản sao hoặc phô tô Giấy chứng nhận (đã mất, nếu có)
  • CMDN, sổ hộ khẩu của đại diện chủ hộ hoặc cá nhân

Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất trang bổ sung giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất, nếu không có chiếm, giữ,… trang bổ sung giấy chứng nhận thì UBND cấp xã sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi cho người có yêu cầu.

Bước 3: Người có yêu cầu mang theo đầy đủ tất cả hồ sơ do UBND cấp xã trả kết quả nộp lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất. VPĐK đất đai kiểm tra và cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận cho người dân; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người dân bổ sung.

Bước 4. Người yêu cầu đến nhận lại kết quả theo Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Chú ý: Thời gian này được tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai,…

  • Lệ phí tiến hành thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

+ Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên như sau:

– Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN: 50.000 đồng/lần cấp

– Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại GCN do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất): 20.000 đồng/lần cấp

– Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác được tính bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên hoặc thành phố Phúc Yên.

+ Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Lệ phí này có thể được thay đổi nếu có Nghị quyết mới của HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại thời điểm người sử dụng đất thực hiện thủ tục hành chính.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *