Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/11/2021 09:30
Z29225 Tt Thanh Phat Bieu Chi Dao Tai Cuoc Hop Qh Tnn

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 10/11/2021, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh: Quy hoạch tài nguyên nước chính là công cụ để đảm bảo an ninh nguồn nước. Công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông; phải liên kết với các ngành sử dụng nước khác nhau để phát triển bền vững, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu.

 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo cuộc họp trực tuyến

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về công tác lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, trong tháng 12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại  Quyết định số 1748/QĐ-TTg. Triển khai thực hiện nhiệm vụ, Cục đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, các chuyên gia và đặc biệt được sự hỗ trợ của Tổ chức cộng tác vì nước của Ôt-xtrây-li-a đã hoàn thành Dự thảo lần 1 của Quy hoạch. Tiếp đó, Bộ cũng đã tổ chức Hội đồng thẩm định cấp Bộ; bổ sung và hoàn thiện Dự thảo lần 2; đồng thời gửi văn bản lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hiện nay, Cục đang tổng hợp các ý kiến góp ý và hoàn thành Hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và tổ chức họp Hội đồng cấp Quốc gia.

Ông Châu Trần Vĩnh cũng cho biết, trong quá trình hoàn thiện dự thảo, Cục cũng đã bổ sung một số nội dung để thể hiện được quy hoạch tài nguyên nước là định hướng tổng thể ở vùng, lưu vực sông; để quy hoạch vùng, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông cụ thể hóa theo đúng trình tự của Luật Quy hoạch; bổ sung các nội dung kết nối thông tin số liệu về hiện trạng khai thác sử dụng, tài nguyên nước, nhu cầu sử dụng nước trong kỳ quy hoạch, các vấn đề tài nguyên nước trên các vùng, các lưu vực sông để đề xuất các định hướng cấp quốc gia, định hướng tổng thể cho các vùng, các lưu vực sông, làm căn cứ cho việc triển khai lập quy hoạch vùng, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông. Đồng thời, xác định mối quan hệ giữa Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia để đưa ra lộ trình thực hiện quy hoạch tài nguyên nước quốc gia, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông, kiểm kê tài nguyên nước quốc gia…

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước. Thứ trưởng nhấn mạnh, quy hoạch tài nguyên nước chính là công cụ để đảm bảo an ninh nguồn nước. Công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông; phải liên kết với các ngành sử dụng nước khác nhau để phát triển bền vững, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu.

Thứ trưởng đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định cấp Quốc gia và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thanh Tâm

Cổng thông tin điện tử – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguồn: https://monre.gov.vn/Pages/day-nhanh-tien-do-hoan-thien-quy-hoach-tai-nguyen-nuoc-thoi-ky-2021-2030,-tam-nhin-den-nam-2050.aspx

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *