Quy định về tách thửa đất thổ cư 2022

30/09/2022 16:10
Dieu Kien Tach Thua Tai Vinh Phuc

Trong thời gian gần đây, Luật Hùng Phúc nhận được rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về điều kiện, thủ tục tách đất thổ cư. Việc tách đất thổ cư ở mỗi địa phương là khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, Luật Hùng Phúc xin chia sẽ chi tiết về các quy định trong việc tách đất thổ cư năm 2022 như sau:

Quy định về tách thửa đất thổ cư 2022
Quy định về tách thửa đất thổ cư 2022

Đất thổ cư là gì?

“Đất thổ cư” là một khái niệm truyền thống hay được nhắc đến trong đời sống. Hiện nay, các quy định pháp luật hiện hành không có quy định về nhóm “đất thổ cư”. Tuy nhiên, có thể được hiểu đây là nhóm “đất ở”. Theo quy định tại Luật đất đai, đất ở là đất được sử dụng vào mục đích để ở, bao gồm đất ở tại đô thị (ký hiệu OĐT) và đất ở tại nông thôn (ký hiệu ONT).

Điều kiện tách thửa?

  • Thứ nhất: chủ sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận thì người có nhu cầu cần phải xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước;
  • Thứ hai, đất không có tranh chấp, kê biên tài sản, không thuộc diện phải thu hồi;
  • Thứ ba, đảm bảo đủ diện tích tối thiểu. Điều 143,144 Luật đất đai quy định về diện tích tối thiểu để được tách thửa đất ở nông thôn, đất ở đô thị sẽ do UBND tỉnh quy định. Như vậy, ở mỗi địa phương sẽ có mức diện tích tối thiểu để tách thửa khác nhau.
  • Thứ tư, các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quy trình tách thửa đất thổ cư?

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 hồ sơ đăng ký tách thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện/thành phố có thẩm quyền giải quyết;

Bước 2: Sau khi nộp hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa:

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 61, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 15 ngày.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Một số lưu ý:

Thứ nhất: Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa mà tạo ra thửa đất thổ cư có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa đẻ hợp thửa với thửa đất khác liền kề, tạo thành một thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì được phép tách thửa;

Thứ hai: Một số địa phương có quy định về việc người sử dụng đất có thể tách thửa khi thửa đất đó đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ ba: Hiện nay không có bất kỳ quy định pháp luật nào quy định về có lối đi là điều kiện tiên quyết để được tách thửa. Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật dân sự năm 2015 về quyền lối đi thì trường hợp một thửa đất được chia tách thành nhiều thửa khác nhau thì khi chia tách phải tách lối đi cần thiết cho thửa đất ở bên trong. Như vậy, một trong các điều kiện để được tách thửa là phải có lối đi. Nói theo cách khác thì trường hợp không có lối đi thì không được tách thửa.

Trên đây là nội dung tư vấn chi tiết của Luật Hùng Phúc về “Quy định pháp luật về tách thửa đất thổ cư”. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã nắm được rõ các quy định pháp luật trong trường hợp chi tách đất thổ cư để vận dụng trong quá trình thực hiện thủ tục.

Ls. Nguyễn Thị Thi

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *