Trình tự, thủ tục thực hiện gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

06/04/2022 14:15
Gia Han Su Dung Dat Nong Nghiep

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013
– Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật đất đai
– Thông tư số 01/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ địa chính
– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
– Các văn bản pháp luật đất đai.

Gia Han Su Dung Dat Nong Nghiep
GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

2. Nội dung Trình tự, thủ tục thực hiện gia hạn sử dụng đất nông nghiệp:

Khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp, hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký biến động để tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng trên, trình tự cụ thể như sau:
 Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký biến động theo mẫu số 09/ĐK;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Thời gian nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 3. Người có yêu cầu nhận lại hồ sơ theo giấy hẹn trả kết quả.

3. Lệ phí tiến hành thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:

+ Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, như sau:

– Trường hợp chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/giấy

– Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác được tính bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên hoặc thành phố Phúc Yên.

+ Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Lệ phí này có thể được thay đổi nếu có Nghị quyết mới của HĐND-UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại thời điểm người sử dụng đất thực hiện thủ tục hành chính.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *