Nghị định 35/2023/NĐ–CP có những nội dung gì nổi bật?

07/07/2023 16:51
Nghị định 352023NĐ–CP có những nội dung gì nổi bật

Ngày 20/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định: 37/2010/NĐ-CP; 44/2015/NĐ-CP; 85/2020/NĐ-CP; 69/2021/NĐ-CP… lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng, quy hoạch, nhà ở.

Theo đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực xây dựng.

Đồng thời, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các Nghị định sau:

– Bãi bỏ Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về phân loại đô thị.

– Bãi bỏ khoản 3 Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nghị định 352023NĐ–CP có những nội dung gì nổi bật
Nghị định 352023NĐ–CP có những nội dung gì nổi bật

Nghị định 35/2023/NĐ-CP đã có nhiều nội dung quan trọng, trong đó, bao gồm:

– Quy định một số dự án chỉ cần lập Quy hoạch tổng mặt bằng kèm theo điều kiện áp dụng.

– Dự án đầu tư phát triển đô thị bao gồm dự án khu đô thị và dự án đầu tư xây dựng trong đô thị. Muốn triển khai các dự án này thì phải tuân thủ Chương trình phát triển đô thị

– Sửa đổi bổ sung quy định Bàn giao quản lý trong khu đô thị

– Định nghĩa khái niệm “Chủ đầu tư dự án Nhà ở thương mại”.

– Xác định thẩm quyền Cơ quan quản lý ngành xây dựng được xem xét, quyết định điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở tại địa phương và trung ương

– Dự án Cải tạo chung cư cũ dưới 2ha chỉ cần lập tổng mặt bằng sau đó cập nhật vào quy hoạch cấp trên

– Dự án gồm nhiều công trình với nhiều loại và cấp khác nhau, thẩm quyền thẩm định được xác định theo chuyên ngành quản lý của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính. Trường hợp các công trình chính có cùng một cấp, chủ đầu tư được quyền lựa chọn

– Dự án gồm nhiều giai đoạn khác nhau thì việc thẩm định được dựa trên quy mô từng giai đoạn và công trình trong giai đoạn

– Dự án có nhiều cấp và loại công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp phép theo cao nhất. Nếu sửa chữa làm thay đổi cấp của công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

– Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo pháp luật về xây dựng đều phải thỏa mãn các chỉ tiêu được nêu ra trong Nghị định 35/2023/NĐ-CP, áp dụng trong phạm vi ngành xây dựng

– Nhà nước xem xét, quyết định việc hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án phải nộp cho Nhà nước đối với trường hợp chủ đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất hoặc đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác mà diện tích đất đó được sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội hoặc chủ đầu tư dự án đã nộp VN tiền sử dụng đất đối với quỹ đất 20%.

– UBND tỉnh quy định khu vực được “phân lô bán nền” khi phù hợp các quy định pháp luật liên quan.

Về hiệu lực thi hành:

Căn cứ Điều 17 Nghị định 35/2023/NĐ-CP như sau:

“Điều khoản thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.”

Như vậy, Nghị định 35/2023/NĐ-CP chính thức được áp dụng từ ngày 20/6/2023.

Mọi vướng mắc cần trợ giúp liên quan đến các thủ tục hành chính đất đai, tranh chấp đất đai, ... Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0984 62 4444 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *